...

سمینار تموم شد

.

.

...

.

.

.

.

/ 7 نظر / 10 بازدید
هادی

زيادی مختصر و مفيد بود. از حس تموم شدنش هم چيزی می نوشتی

هادی

فاعل جمله اول نظر قبليم به نوشتت بر می گرده نه سمينار

مهبان

مهم نيست من می دونم يا نه. مهم جواب تو يا هر کس ديگه به اين سوال بود. ولی خداييش نمی دونم ها .

مهبان

تق تق ،‌کسی خونه نيست ؟؟؟

زهرا

چرا ديگه نمی نويسی ؟ دلم برا نوشته هات تنگ شده ...

مجتبی

از ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است ... این بیت باشد برای تو!