...

راه شمایید و رونده شما.

و آنگاه که یکی از شما از پای می افتد، افتادنش زنهاریست از برای آن ها که از پشت سر می آیند تا پایشان به سنگ نگیرد.

آری، و نیز زنهاری است از برای آن ها که از پیش رفته اند و با آنکه تیزروتر و استوارتر بوده اند سنگ را از سر راه برنداشته اند.

 

پیامبر، جبران خلیل جبران

/ 5 نظر / 11 بازدید
مهبان

آری، و نیز زنهاری است از برای آن ها که از پیش رفته اند و با آنکه تیزروتر و استوارتر بوده اند سنگ را از سر راه برنداشته اند خیلی حرفه ها !!! فک کن ...

پينار

اين ترجمه کيه؟ خيلی زيباست! پيامبری که من خوندم به اين زيبايی ترجمه نشده بود.

مجتبی

پیامبر پر از حرفهای قشنگه... و این حرفم به معنی تحسین نیست...

بی نام

باز آی و بنگار که دلتنگ نگاشته هايت شده ايم!!!

مهبان

بابا از دهن افتاد اين سمنو که. کوشی موشی من ؟‌