از ۳۶۰

توی کتاب چهارم هری پاتر (هری پاتر و جام آتش) آخرای کتاب مدآی مودی به هری می گه :

"پاتر مردم محترمو خیلی راحت می شه به بازی گرفت"

کسی که اهلش باشه می دونه که این حرف به طرز دردناکی خیلی درسته

/ 0 نظر / 12 بازدید