...

نمی بینی؟ نمی بینی چی داری به روز خودت می آری؟ از در و دیوار همه داریم بهت می گیم این کارو با خودت نکن. چرا گوش نمی دی؟ آخه چرا گوش نمی دی لعنتی؟ این همه آدم! هر کدوم حتی اگه فقط ۵ دقیقه از وقتشون رو صرف فکر کردن در مورد تو کرده باشن که الان باید کلی شرمنده باشی. نه خودت که خوب می دونی جور دیگه ای نمی تونی حق این کارشون رو ادا کنی. اصلا جور دیگه ای نباید!‌خب منم می دونم همه اینا رو می دونی. من فقط نمی دونم چرا... د آخه حیفی تو. من چی کارت کنم بفهمی اینو؟ باور کنی اینو؟...گریه نکن... گریه نکن دیگه... به خدا منم نمی دونم چر. از من نپرس. فقط این کارو با خودت نکن. هیچ چی نیست. به خدا هیچ چی نیست. خب؟ تنها نیستی ok؟ فقط کافیه سعی کنی بفهمی چه خبره. بخوای بفهمی چی داره می شه. همه هستیم. تنها نمی مونی. فقط بخواه. تو رو خدا فقط بخواه

/ 1 نظر / 8 بازدید
فريده

با تيکه ی شرمندگيش موافق نيستم اصلا. اصلا... بيشتر می تونی خوشحال باشی تا شرمنده.