دوست نداری تو این هوا با یه لیوان قهوه داغ و یه کتاب این جا نشسته باشی؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
نیلوفر

Look at you here again... raziam