من هرگونه دست داشتن توی این متن پایینو تکذیب می کنم. کار محبوبه اس!

/ 2 نظر / 9 بازدید
مهبان

خيلی هم دلت بخواد. طور ديگه ای بلد نيستی بگی کار تو نبوده ؟؟ گناه که نکردم. شعر!! گفتم .

حسین

البته محبوبه گفته بود اهل اصفهانی، و خودش شخصا مسئول رفع این تناقضه. هممممم. بشته اطلاعاتی کاملی بود. دست نویسنده اش درد نکنه. طعم خاصی داشت: نارسیسیسم به روایتی دیگر:)