بیشتر از نصف ماه رمضون گذشت. چقدر سریع. از دست دادنش حیفه. شب قدره...

/ 3 نظر / 9 بازدید
زهرا

آره خيلی زود گذشت.. نمی دونم چرا هر سال به سرعت گذشتش افزوده می شه..... خیلی زود از دست می ره

K

ای وای معلوم شد منم

رهگذر

ای وای گلدونه... دیدم از رمضان نوشتی و یاد رمضون امسال افتادم. کاش بدونی . . . برامون دعا کن