از ۳۶۰

گاهی چنان احساس شادی می کنم... 

 گاهی تمام وجودم از این احساس می لرزد...

 گاهی آن چه که احساس می کنم عظیم تر از آن است که در بدنم بگنجد...

 گاهی چهره ام را از اشک هایم خیس می کند...

  گاهی دوست دارم زانو بزنم و با سکوتم او را شکر کنم...

 .

.

 کاش فقط  گاهی نبود

 .

/ 0 نظر / 12 بازدید