سراب... دیگر... نمی...     صبر می کند می لغزد ریشه اش قطع شده به صخره می کوبدش می چرخد غرق می شود یک جان دیگر سوخت بازی از اول   رنگ به ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید
مهر 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
4 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست