سکوت
...

جمله جالبی از یکی از استادا:

برای انجام آزمایش باید با خودت صادق باشی نباید خودتو گول بزنی چون به نتیجه درست نمی رسی...