سکوت
 

یکی از سنت های مدرسه فرزانگان تهران حلقه و سرود ملی شونه. این که هر سال بچه های سال سوم روی یه آهنگ شعر می گن و یه روز دستای هم رو می گیرن. چندتا حلقه تو در تو درست می کنن. هر حلقه در جهت مخالف حلقه قبلیش می چرخه و سرودشون رو می خونن. این سرودها در طی سال ها جمع می شه. و هر سال سرودهای سال های قبل رو هم می خونن. توی افطاری مدرسه بچه ها از اول دبیرستان تا دانشجو تا بالاتر جمع می شن. همه با هم این حلقه رو تشکیل می دن و شرودهای سال های قبل رو می خونن. همه... از هر سنی... همه دستشون تو دست هم... واقعا دیگه اختلاف سن و ... مهم نیست. گاهی دست ها باز می شن. یه عده میان وسط و دوباره دست ها بسته می شن. ولی حلقه همیشه هست. خودش و روحش می مونه