سکوت
 

خیلی عجیبه که این همه آدم می تونن خاص باشن

همیشه برام سوال بوده که یعنی بین این همه آدم که اومدن و می آن هیچ دو نفری پیدا نمی شن که اثر انگشتشون یکی باشه؟ یعنی یه انگشت کوچولو انقدر پتانسیل تنوع داره؟ در حد ملیاردها؟