سکوت
از ۳۶۰
 
سوالی هست که پاسخ واقعی به اون شناخت خوبی از اون که چه که الان هست به فرد می ده
اگه قدرت بی پایان داشته باشی (ثروت، شهرت، قدرت های غیر طبیعی، ...) چطور آدمی می شی؟