سکوت
آسمون: بالا / پايين؟
تا الان شده بعد یه بارون قشنگ وقتی راه می ری تو لکه های آب روی زمین عکس آسمون و درختا رو نگاه کنی؟ آسمون رو از رو زمین نگاه کردن دنیای عجیبیه. دنیایی که هرچقدر هم که نگاش می کنی تهشو نمی بینی